କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

କମ୍ପାନୀ ସମ୍ବାଦ |

  • ଶିନ୍ନି |

    2019 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ |ଆମର କମ୍ପାନୀ ନିଙ୍ଗବୋ ସହରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ସୁବିଧାଜନକ ପରିବହନ |ଆମର ଅନେକ ଉତ୍ପାଦ ବିଦେଶ ବଜାରକୁ ରପ୍ତାନି ହୁଏ ଏବଂ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ଏକ ଭଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉପଭୋଗ କରେ |ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଥାଉ ...
    ଆହୁରି ପଢ
  • ମାର୍ଡ଼ି ଗ୍ରାସର ଉତ୍ପତ୍ତି |

    ମାର୍ଚ୍ଚ 3, 1699 ରେ ମାର୍ଡି ଗ୍ରାସ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଯେତେବେଳେ ଫରାସୀ-କାନାଡିୟ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରର ପିଆର ଲେ ମୋଏନ ଡି ଆଇବର୍ଭିଲ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଲିୟନର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରାୟ 60 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଡ୍ରାଇଭର ଛାଉଣି କରିଥିଲେ।ମଙ୍ଗଳବାର ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏହା ଫ୍ୟାଟ୍ ବୋଲି ଜାଣି, ଇବର୍ଭିଲ୍ ସ୍ପଟ୍ ପଏଣ୍ଟ୍ ଡୁ ମାର୍ଡି ଗ୍ରା ...
    ଆହୁରି ପଢ